داوری

  • سدمعبر قانونی!
    نکته جالب توجه در این بازار مکاره نقش شهرداري است كه خود عامل نظم و انضباط شهري است اما اين معابر را به دست‌فروشان اجاره داده […]
  • ناديده گرفتن حقوق شهروندي در پلاسکو
    پلاسكو فروريخت! خبري كوتاه اما پردرد براي شهروندان تهراني كه همشهريان و فداكارترين نيروهاي آتش‌نشان خود را از دست دادند. پلاسكو فروريخت! خبري كوتاه اما پردرد […]
ادامه عناوین داوری

همایش

  • کنگره بین المللی جامع حقوق
    کنگره بین المللی جامع حقوق ستاد برگزاری نخستین همایش بین المللی جامع حقوق ایران با تکیه بر پژوهش های علمی و بر پایی جلسات متعدد با […]
ادامه عناوین همایش ها